Taisyklės

Prieš žaidimų pradžią taisyklės išdėstomos susirinkusiems dalyviams

Lazertonas yra linksmas ir paprastas žaidimas. Dėl lengvų ir gerai įsimenamų taisyklių, šaudymas lazeriu yra mėgiamas ne tik suagusiųjų, bet ir vaikų kompanijoje. Prieš pradedant žaidimą, pirmiausia reikia susiskirstyti į komandas. Tuomet visi kartu turite nuspręsti, po kiek gyvybių turėsite. Dažniausiai renkamasi tarp dviejų variantų: daug gyvybių ir ilgas nepertraukiamas žaidimas arba atvirksčiai – po mažai gyvybių ir greitas žaidimas. Susiskirsčius į komandas ir priėmus sprendimą dėl gyvybių skaičiaus, žaidėjai nusprendžia, su kokiais lazeriniais ginklais norės žaisti. Priėmus visus svarbius komandinius sprendimus, telieka užtvirtinti, kas lems pergalę. Ar žaidimas baigsis paėmus priešininkų vėliavą ir pristačius ją į savo bazę, ar nukovus visus priešininkus?

Lazertronas turi kelias pagrindines taisykles:

  • Saugoti ir nelaužyti žaidimo įrangos;
  • Nenusiimti daviklių nuo galvos ir nepersidėti į kitą vietą;
  • Nedengti daviklių;
  • Esant nušautam, pasitraukti iš žaidimo;
  • Vengti fizinio kontako su kitais žaidėjais;
  • Žaisti nevartojus alkoholinių gėrimų;
  • Būti tolerantiškiems kitų žaidėjų atžvilgiu.

Rezervuok
žaidimo
laiką

soc. ikona soc. ikona soc. ikona soc. ikona
.